Nederlands English Deutsch
Deege Metaal Finishing B.V.
Centurionbaan 90, 3769 AV
Soesterberg

Tel.: (0031) 346-351562

Wij bellen u

Uit de oprichtingsakte:


Rinia State BV is gevestigd te Soest.

DOEL
Artikel 3
De vennootschap heeft ten doel:

a.
het exploiteren van een moffelinrichting, annex spuitbedrijf alsmede het toepassen van electrostatische poedecoating; het verrichten van metaaloppervlaktebewerkingen als gritstralen en chemische voorbewerkingen; het drijven van agentuur- en commissiehandel en het ontvangen van goederen in depot of consignatie; de import en export van fabrikaten en andere handelsartikelen en het vertegenwoordigen van binnen- en buitenlandse fabrieken en handelaren;

b.
het beleggen in, het verwerven van, het administreren van en het beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen, registergoederen en andere vermogensbestanddelen, voorts het deelnemen in, het voeren van de directie over, het financiëren en medefinanciëren van andere ondernemingen en vennootschappen van welke aard ook;

c.
het verstrekken van geldleningen, het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze garant doen staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op bestanddelen van het vermogen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van derden;

d.
het afsluiten, beheren en uitvoeren van kapitaalverzekeringen en van pensioen-, stamrecht- en lijfrente-overeenkomsten, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het levensverzekeringbedrijf in de zin van artikel 1, lid 1, letter e van de wet Toezicht Verzekeringsbedrijf;

e.
het verrichten van al datgene, wat met het voorgaande verband houdt of daaruit zal kunnen voortvloeien.

Alle termen van dit artikel dienen te worden begrepen in hun ruimste betekenis.