Nederlands English Deutsch
Deege Metaal Finishing B.V.
Centurionbaan 90, 3769 AV
Soesterberg

Tel.: (0031) 346-351562

Wij bellen u

Kwaliteitsbeheersing


ISO-certificaat
Ketenverantwoordelijkheid
Internationale keuringsnormen
Keuringsvoorschriften voor aangebrachte coatings
Download kwaliteitsklassen

 

ISO-certificaat

DMFoppervlaktebehandeling is gecertificeerd volgens ISO 9001-2008. Klik hier voor het behaalde certificaat in .pdf formaat. In het handboek is de organisatie beschreven. Het productieproces is vastgelegd in bedrijfsprocedures en werkinstructies. Naast de interne- en externe beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, staat het gehele productieproces voortdurend onder controle.

Deze controle valt in een aantal hoofdpunten uiteen, nl: 

  • Verantwoorde bedrijfsvoering;
  • Constante aandacht voor de kwaliteit van het product;
  • Streven naar naamsbekendheid;
  • Verbetering van de logistiek;
  • Het optimaliseren en moderniseren van het productieproces, waarmee volgens de laatste stand der techniek geproduceerd kan worden;
  • De levertijden beheersen;
  • Intensivering van de samenwerking met opdrachtgevers en primaire leveranciers, waardoor win-win situaties ontstaan;
  • Aanbieden van toegevoegde diensten zoals opslag, montage en zeefdruk.

De in de markt gehanteerde kwaliteitseisen en richtlijnen worden door opdrachtgevers strikter gehanteerd. Het is dan ook noodzakelijk de certificaten en de structuur volgens ISO 9001-2008 te behouden en door interne audits en gebruikte statistische technieken, zoals de DMF score card, het proces en de productiviteit verder te verbeteren.

De directie voelt zich verantwoordelijk voor de voorwaarden waaronder processen plaats vinden en producten van hoge kwaliteit geproduceerd en geleverd kunnen worden.

 

Het kwaliteitssysteem van Deege Metaalfinishing bv is vastgelegd in het handboek en opgesteld naar de ISO 9001-2008 norm. De daarbij horende arbo- en milieubeleid en personeelsbeleid zijn geïntegreerd in het kwaliteitssysteem.

Het systeem is in overeenstemming met de feitelijke situatie en dient doeltreffend te functioneren. Dit is de waarborg dat de geleverde producten voldoen aan de specificaties en de wensen van de opdrachtgever. Deege Metaalfinishing bv adviseert haar opdrachtgevers wat betreft de kwaliteitsspecificaties voor de te behandelen opdrachten.

 

Ketenverantwoordelijkheid

Kwaliteit moet niet uitsluitend worden gezocht in procesbeheersing, controles en garantiebepalingen. Het vereist een verantwoordelijke benadering van alle betrokkenen in de totale keten.

De ontwerper en opdrachtgever hebben naast het coatingbedrijf een eigen verantwoordelijkheid voor het bieden van de mogelijkheid tot het aanbrengen van een coating en daarmee direct voor de levensduur van het coatingsysteem. Op hen rust de taak goed doordachte constructies te maken, regelmatig inspecties uit te voeren en goed onderhoud te plegen.

 

Internationale keuringsnormen

Belangrijkste nationale en internationale kwaliteitsnormen om de technische kwaliteit van een coatingsysteem op laboratoriumschaal te beoordelen:

Hechting voor en na vocht - ISO 2409 punt 5.2.4. (idem).
Hardheid - min 90 Buchholz
Slagvastheid - ASTM - D - 2794, 2,5 NM: geen barsten
Elasticiteit - ISO 1520 6mm.
Zoutsproeitest - ISO 3769 1000 uur (zuur) Max.1 mm aantasting
Mechanische bewerkingen - Bij scherp gereedschap geen afsplinteren
Machutest - pH 3,0 - 3,3 Max 0,5 mm onthechting naast kras
Kesternich - ISO 3231 24 cycli 0,2 l. SO2 Max.1 mm aantasting
Cementtest - ASTM-C 207 24 uur geen defecten
Snelverwering - DIN 54004 Suntest 1000 uur Min. restglans 50% van begin-glans
Kantendekking - DIN 51169.51 Afrondingsstraal 0,5 mm: geen doorslagen.

 

Keuringsvoorschriften voor aangebrachte coatings

Om de coating te kunnen controleren als hij op de producten is aangebracht heeft DMFoppervlaktebehandeling in samenwerking met de Visem 4 kwaliteitsklassen met keuringsvoorschriften opgesteld. Deze zijn een verzameling van veel op de markt voorkomende voorschriften van grote opdrachtgevers en internationale normen.

Deze controle eisen zijn onderdeel van de werkinstructies die door DMFoppervlaktebehandeling op de werkvloer worden toegepast. In de uitgebrachte offertes wordt verwezen naar de klasse waarin het aangeboden product is ondergebracht. Indien de opdrachtgever een eigen systeem heeft wordt dit toegepast.

 

Download KWALITEITSEISEN

De 4 kwaliteitsklassen zijn als MS Word bestanden te downloaden: