Nederlands English Deutsch
Deege Metaal Finishing B.V.
Centurionbaan 90, 3769 AV
Soesterberg

Tel.: (0031) 346-351562

Wij bellen u

Voorwaarden


Naast de Visem lever- en betalingsvoorwaarden, hanteert DMFoppervlaktebegandeling de Algemene Garantievoorwaarden van de Visem (Verenigde Industriële Spuit- en Moffelbedrijven) gedeponeerd te Utrecht. Hierin zijn de volgende punten opgenomen:
 • Toepassingsgebied
 • Reikwijdte van de garantie
 • Garantieperiode
 • Gebreken
 • Uitsluitingen van de garantie
 • Voldoen aan de financiële verplichting
 • Melding van schade
 • Kostenregeling
 • Wijze van reparatie
 • Bewijslast
 • Arbitrage
Download Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn als pdf bestanden te downloaden: