Nederlands English Deutsch
Deege Metaal Finishing B.V.
Centurionbaan 90, 3769 AV
Soesterberg

Tel.: (0031) 346-351562

Wij bellen u

Links


EUR-Lex
Site van de EU voor nieuwe wetgeving. Als u op de site bent, vult u bij \"Geavanceerd zoeken\" Rohs in, dan krijgt u de aanwezige info te zien.

Europa
De laatste bij beschikking gewijzigde richtlijn.

Metaalunie
De Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

NGO-SBG
De leden van de vereniging NGO-SBG zijn specialisten in galvanische deklagen, waarmee producten worden beschermd en/of verfraaid.

Ons Netwerk
Ondernemingsvereniging soesterberg die zich bezich houdt met belangen behartigen van alle ondernemers van zzp'ers tot multinationals.

Rinia State
Rinia State heeft een holdingfunctie en is de houdstermaatschappij van Deege Metaal Finishing b.v. te Soesterberg.

Senter/Novem
Senter/Novem stimuleert inovatieve onderzoeksprojecten vanuit het ministerie van economische zaken. Eén van de IOP's op ons vakgebied is het project Waterborne anti-corrosion coatings for magnesium surfaces.

Stichting Doelmatig Verzinken
De SDV bevordert het voorkomen van corrosie van ijzer en staal door toepassing van het metaal zink.

Visem
De Visem is de branchevereniging van industriële spuit-en moffelbedrijven. Deze vereniging is het kennisplatform voor de branche, die zich bezig houdt met poedercoaten en natlakken van materialen.

VOM
De VOM is de vereniging van en voor de oppervlaktebehandelende industrieën in Nederland. De VOM behartigt de belangen van zo'n 500 bedrijven oppervlaktebehandelingindustrie

VROM
De laatst door VROM vastgelegde RoHS richtlijn.