Menu

Industrieel coatingwerk

Industrieel coatingwerk
Lees verder

Natlakken

Natlakken
Lees meer

Voorbehandeling

Voorbehandeling
Lees verder

Lever- en betalingsvoorwaarden

Naast de Visem lever- en betalingsvoorwaarden, hanteert DMFoppervlaktebehandeling de Algemene Garantievoorwaarden van de Visem (Verenigde Industriële Spuit- en Moffelbedrijven) gedeponeerd te Utrecht. Hierin zijn de volgende punten opgenomen:

 • Toepassingsgebied
 • Reikwijdte van de garantie
 • Garantieperiode
 • Gebreken
 • Uitsluitingen van de garantie
 • Voldoen aan de financiële verplichting
 • Melding van schade
 • Kostenregeling
 • Wijze van reparatie
 • Bewijslast
 • Arbitrage

Download Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn als pdf bestanden te downloaden:

Contact


Deege Metaal Finishing B.V.
Centurionbaan 90
3769 AV Soesterberg

(0031) 346-351562
info@dmf-coating.nl

Contactformulier

Wij bellen u


Kwaliteitsnormen